Het heeft zijne majesteit de koning behaagd…

Op woensdag 26 maart is bij Koninklijk Besluit onze voorzitter Bertus Wernsen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit is tijdens de jaarlijkse lintjesregen aan hem bekend gemaakt.

Friends for Live
Bij aankomst op het gemeentehuis ontmoette hij zijn eigen familie, vrienden en oud-collega’s die betrokken waren bij de voordracht voor de aanvraag van deze Koninklijke onderscheiding.

Tot zijn verbazing zag hij ook dat er diverse leden aanwezig waren van het fanfareorkest die de muzikale omlijsting gingen verzorgen op deze ochtend. Het orkest speelde onder andere Friends for Live van Dizzy Stratford. Dit prachtige muziekstuk laat horen hoeveel vriendschappen er zijn in onze vereniging. Voor Bertus is muziek zijn grote passie! Hij is al meer dan 50 jaar lid van Sint Caecilia. Als 11-jarige jongetje kwam hij bij de net opgerichte jeugddrumband van onze vereniging. Het drummen zat toen al echt in zijn bloed! Naast uitvoerend muzikant in de jeugddrumband, slagwerkwerkgroep en fanfareorkest was en is hij bij Sint Caecilia ook actief in verschillende bestuursfuncties: eerst als bestuurslid, als penningmeester, vice-voorzitter en sinds 2015 als voorzitter. Ook is Bertus sinds kort tambour-maître van Sint Caecilia. Bertus is een ervaren bestuurder en hij kent de vereniging in alle facetten. Met respect voor de belangen en wensen van leden en bestuur vult hij deze taak in.

Bertus zocht de verbinding
Naast zijn vrijwilligerswerk voor Sint Caecilia is hij actief geweest voor de Hervormd-Gereformeerde kerkgemeenschap De Inham in Hoogland. Bij deze kerkgemeenschap was hij voorzitter van de kerkenraad, lid en voorzitter van de cantorij van de Inham, lid van het college van Kerkrentmeesters en projectleider van de Kerkbalans. Daarnaast was hij bij de totstandkoming van de Kerkbalans folder betrokken. Bertus zocht de verbinding tussen muziek en kerk. Dit leverde in het begin weleens vreemde blikken op: Het kon namelijk gebeuren dat hij ’s morgens als voorzitter van de kerkenraad de protestantse gemeente toesprak. Zo’n twee uur later liep hij met Sint Caecilia door het dorp als Indiaan met de Carnavalsoptocht mee. Dus ook daar weer: samenbindend.

Tot slot een mooie bijdrage van zijn vrouw Alice Oortgiesen. Bij elke activiteit die hij op zich nam, had en heeft hij dezelfde aanpak: Hij werkt gelijk af wat er wordt gevraagd. De laatste jaren gaat dat veel per mail en ook daarbij probeert hij direct antwoord te geven of tot actie over te gaan. Hij was “zo snel”, dat onze huidige predikant een aantal jaren geleden dacht, dat Bertus al met pensioen was! Maar nee, dat was niet zo. Toch werkt zijn motto wel: “Je kunt het beter gelijk beantwoorden of doen, dan is het maar klaar!” En zo gaat hij, denk ik, nog wel door… de komende jaren.

Burgemeester Bolsius eindigde zijn speech met de volgende woorden: “Meneer Wernsen, de muziekvereniging Sint Caecilia heeft u ter gelegenheid van het 50 jaar lidmaatschap geëerd met een waarderingsspeld van de vereniging. Daar komt nu een Koninklijke Onderscheiding bij en van harte proficiat!”