Het vaandel van Sint Caecilia staat in de Kunsthal

De afgelopen 5 weken werden in het Omroep Max programma Het Museum van Nederland door experts diverse voorwerpen beoordeeld. Deze voorwerpen vertellen ons allemaal iets over onze geschiedenis, cultuur, volksaard, tradities en gebruiken, om vervolgens in een tentoonstelling te laten zien wat Nederland is. Een van die voorwerpen was het blaasinstrument de bugel, welke werd ingebracht door Gerard Hilhorst. Dit blaasinstrument is een metafoor voor de harmonie- en fanfareorkesten die ons land rijk is. Zij geven inhoud in onze kunst en cultuur, vooral bij nationale en lokale momenten. Denk bijvoorbeeld aan de aubade op Koningsdag en de 4 mei-herdenking. Maar ook lokale optredens van deze orkesten doen er toe, zoals bij serenades en huwelijksjubilea, enz. “Dit zijn de momenten die ons bij elkaar brengen. Muziek verbindt!’’ zegt Gerard. Het aanmelden van de bugel heeft erin geresulteerd dat dit blaasinstrument samen met het vaandel van muziekvereniging Sint Caecilia te zien zijn in de Kunsthal Rotterdam. Het vaandel is een aantal jaren geleden gerestaureerd door Thea Kok-Schoonderbeek (70).

De historie van het vaandel
Het vaandel van muziekvereniging Sint Caecilia (tweedehands, voor f 130,- (ongeveer € 60,-) kon worden bekostigd door in 1939 een wedstrijd uit te schrijven. De inwoners van Hoogland en Hooglanderveen werden toen gevraagd konijnen vet te mesten. Wie het zwaarste konijn had, kreeg een prijs, de andere konijnen werden verkocht. De secretaris van die tijd schreef toen over het vaandel: “Het is een prachtig vaandel, waar de vereniging trots op mag zijn.” Hij hoopte dat het voor de leden een aansporing was om de muziek in overeenstemming te brengen met dit mooie vaandel.

Helaas werden er destijds twee onjuistheden op het vaandel gezet: een verkeerde spelling van St. Cecilia, wat Sint Caecilia zou moeten zijn, en de oprichtingsdatum. Op het vaandel werd april 1928, 7 maanden eerder dan de oorspronkelijke oprichtingsdatum in november. Waarschijnlijk is dit gedaan omdat november een te lang woord was, het paste er simpelweg niet op. Nu is dit vaandel al meer dan 90 jaar binnen de vereniging en is het tot op heden onveranderd gebleven.

“Ik ben trots als een pauw”
Als we Thea vragen hoe zij het vind dat dit vaandel nu in de Kunsthal staat, geeft zij de volgende enthousiaste reactie: “Ik vind het heel erg leuk en ik ben zo trots als een pauw! Het is een deel van mijn werk dat ik voor deze muziekvereniging heb gedaan, wat ik met veel liefde heb gedaan.” Zo’n 6 jaar geleden moest dit vaandel gerestaureerd worden, omdat alles los hing. Zij heeft toen de draad weer opgepakt om de logo’s, de letters en de harp heel voorzichtig te verwijderen. Het los halen van de genoemde tekens was een enorme klus, omdat het erg kwetsbaar was en bijna was vergaan. Om aan de restauratie te beginnen moest er eerst gezocht worden naar nieuwe fluwelen stof. Thea heeft toen gekozen voor fluweel van gordijnen met een kleur wat ligt tussen rood en bordeauxrood. Het restaureren van dit vaandel duurde vele weken. “Ik moest alles eerst voorzichtig verwijderen. Daarna kon ik het op de nieuwe stof er weer opzetten en vastspelden. Zo is het hele vaandel weer opnieuw opgebouwd.”

Thea was in het verleden lid van de muziekvereniging. Ze begon als hoornblazer, hierna werd ze de tambour-maître van het jeugdorkest. Vervolgens werd zij majorette totdat ze een dochter kreeg. Gelukkig bleef ze daarna nog 20 jaar betrokken bij de uniformen van de muzikanten en kleding van de majorettes. Ze regelde het schoonmaken, herstellen en maakte ook zelf kledingstukken.

 

Dit blaasinstrument is een metafoor voor de harmonie- en fanfareorkesten die ons land rijk is – Gerard Hilhorst

 

Het Museum van Nederland
Naast de bugel en het vaandel van muziekvereniging Sint Caecilia zijn er heel veel bijzondere objecten te zien in het Museum van Nederland. Totdat de Kunsthal weer open mag is de tentoonstelling digitaal te bewonderen op www.maxvandaag.nl/hetmuseumvannederland.