In memoriam Jan van den Hoven

Volgend jaar zou Jan 70 jaar lid zijn van Sint Caecilia. Dat is een onwaarschijnlijk lange tijd. Het bijzondere is dat hij tot aan zijn ziekte actief heeft meegespeeld. De muziek betekende veel voor Jan en Jan betekende veel voor de muziek. Met zijn saxofoon was hij jarenlang een vertrouwde steunpilaar voor het orkest. Jan ging van sopraan sax naar altsax en tenslotte naar tenorsax. Hij draaide zijn hand niet om voor een solo. Er zijn niet zo veel muzikanten die dagelijks hun instrument grijpen om te spelen. Menig lid kon wat dat betreft een voorbeeld nemen aan Jan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de saxofoon een prominente plek krijgt bij de uitvaart. Jan en de saxofoon hoorden gewoon bij elkaar.

Ook bijzonder is dat Jan als Hooglandervener steeds bij Sint Caecilia in Hoogland is blijven spelen.

Jan heeft in zijn lange muzikale carrière zo’n beetje aan alles meegedaan wat op zijn weg kwam. Hij speelde natuurlijk in het fanfareorkest, maar vroeger heeft hij ook meegespeeld bij de Bayrischen Höchlander en de Boerenkapel.

Jan was niet alleen een hele goede muzikant. Hij was ook een aimabel mens en een trouw lid. Op 17 maart dit jaar kon Jan nog naar ons voorjaarsconcert in Flint komen. Daarna ging het snel bergafwaarts met zijn gezondheid. Het lijkt wel of hij alles op alles heeft gezet om nog één keer zijn club te kunnen horen spelen.

Met verdriet nemen we afscheid van Jan, maar we vergeten hem niet. De goede herinneringen blijven. Ik hoop dat zijn muzikaliteit en hart voor de vereniging nog lang voor ons als inspiratie mag dienen. Namens Sint Caecilia wens ik Truus en alle andere familieleden veel sterkte toe. We hopen dat de band met Sint Caecilia niet verloren gaat.

Als herinnering aan Jan speelde een ensemble van Sint Caecilia tijdens de uitvaartdienst: Cent Mille Chansons o.l.v. onze oud dirigent Theo Bleeker.

In 2014 verscheen er in het AD Amersfoort een interview met Jan van den Hoven. Dit artikel is hier te lezen.