Bedankt voor het stemmen \ Rabobank Clubkas Campagne

Bedankt voor uw stem! De Rabobank clubkas campagne heeft Sint Caecilia €1500,21 opgebracht. Dit mooie bedrag komt ten goede aan het integraal toegankelijk maken van ons clubgebouw. 

Sint Caecilia zet zich altijd in om muziek voor iedereen mogelijk te maken. We stimuleren de jeugd om met plezier muziekonderwijs te volgen. De jongeren maken we enthousiast om zich verder te ontwikkelen. En voor de ouderen zijn we een belangrijke factor voor het sociale netwerk en wekelijkse contacten.

Een aantal van onze leden hebben een (lichamelijke) beperking. Om deze leden en nieuwe leden beter te kunnen faciliteren willen we onze repetitieruimte integraal toegankelijk maken. Hierbij kunt u denken aan het aanpassen van de entree, het realiseren van een mindervalide toilet en het drempelloos maken van het gebouw. 

Met deze maatregelen willen we een nog betere bijdrage kunnen leveren aan het muzikale landschap in Hoogland en omstreken.