Het in stand houden van een vereniging, en zeker een muziekvereniging, is erg kostbaar. Instrumenten, uniformen, opleidingen, salarissen van dirigenten en het behoud van het clubgebouw kosten veel geld. Gelukkig kan de vereniging rekenen op veel trouwe donateurs en sponsors. 

HOE WORDT JE DONATEUR?
Alle giften zijn welkom maar vanaf € 15,- ben je ere-donateur en krijg je korting op al onze concerten. Bekijk hier de concertagenda.

Elk jaar kun je opnieuw bepalen wat je ons wil geven en of je (ere) donateur wil blijven.

Je kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL84 RABO 0123 0029 82 onder vermelding van donateur “naam en adres”.


SPONSOR WORDEN?

Ook sponsor worden van muziekverening Sint Caecilia? Dat kan! Neem voor meer informatie contact op. Uiteraard ben je dan een van onze vip-gasten bij ons jaarlijkse voorjaarsconcert.

ONZE SPONSORS