Voor meer informatie over de vereniging, lidmaatschap, concerten of een aanvraag voor een serenade, kunt u contact opnemen met onze secretaris, bereikbaar via info@sintcaecilia.nl. Daarnaast bent u altijd welkom op de repetitieavonden.

 

muziekvereniging Sint Caecilia
Sportlaan 28
3828 AZ Hoogland
info@sintcaecilia.nl
www.sintcaecilia.nl
NL84 RABO.0123.0029.82
KvK 40506781

Onze vereniging is aangesloten bij het KNMO.

IETS TE VIEREN?
Elke Hooglander heeft recht op een gratis serenade bij een huwelijksjubileum vanaf 40 (+5) jaar. U kunt een serenade uiterlijk 4 weken voor de gewenste datum aanvragen via info@sintcaecilia.nl. Graag met vermelding van de naam van het bruidspaar, gewenste tijdstip en een telefoonnummer. Hoe eerder u de aanvraag indient hoe meer kans dat uw aanvraag gehonoreerd kan worden.

PRIVACY & OMGANGSNORMEN
Privacybeleid
Gedragscode
Vertrouwenspersoon